Category Archives: สาระน่ารู้

  • 0

โรคพิษสุนัขบ้า ความน่ารักที่ซ่อนความน่ากลัว

โรคพิษสุนัขบ้า หรือที่หลายคนรู้จักว่าโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) สามารถติดต่อได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ รวมถึงมนุษย์ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และที่สำคัญเสียชีวิตทุกรายปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้ผ่านทางน้ำลาย เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือเนื้อเยื่อได้อย่าง เนื้อเยื่อปาก หรือนัยน์ตา

อาการของสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร
เราสามารถสังเกตุพฤติกรรมของสุนัขได้หาก หงุดหงิดและดุร้ายผิดปกติ ไล่กัดคนและสัตว์อื่น หรือสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆ มีอาการเซื่อมซึม ลิ้นห้อยออกมาจากปาก ลิ้นมีสีแดงคล้ำ คอหรือแก้มบวม มีอาการกระวนกระวาน กินของแปลกๆ เมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ 2-3 วัน จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโวเซ และเสียชีวิตในที่สุด

เราสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไรบ้าง
– พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน หมา แมว กระต่าย โดยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป และกระตุ้นซ้ำทุกปี ซึ่งราคาก็อยู่ที่ 80-200 บาท ปัจจุบันหลายๆ ชุมชน จะมีคนของรัฐ ลงพื้นที่มาฉีดให้ทุกๆ ปีอยู่แล้ว หรืออาจจะไปซื้อวัคซีนจากสัตว์แพทย์ มาฉีดเองก็ได้ ราคาวัคซีนราคา 40-60 บาท ตอนผมเขียนนี่ยังฉีดเองได้
– ดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงของท่านออกไปคลุกคลีกับสัตว์จรจัด หรือเลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิด
กรณีคนโดนกัดจะป้องกันโดย ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ได้ที่โรงพบาล ซึ่งจำนวนกี่เข็มก็จะเป็นดุลพินิจของแพทย์ และอาการของสัตว์ที่กัดด้วย ราคารวมๆแล้ว 7,000-9,000 บาท แต่โชคดีที่ทางรัฐบาลเห็นถึงความปลอดภัยในส่วนนี้จึงมีการเก็บเพียงแต่บางส่วนตามสิทธิที่คุณใช้รักษา

ถูกสุนัขกัดควรทำอย่างไร
– ล้างน้ำสะอาด ฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง ถ้ามีเลือดออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผล เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปส่วนอื่น เช็ดให้แห้ง ทาเบตาดีนหรือแอลกอฮอล์ และไปพบแพทย์ให้ไวที่สุด เมื่อไปพบแพทย์จะฉีควัคซีนให้ตามความเหมาะสม
– กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย 15 วัน โดยให้น้ำและอาหารตามปกติ อย่าฆ่าสัตว์ให้ตายทันที เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้ายกัดคนหรือสัตว์อื่นหรือไม่สามารถกักสัตว์ไว้ได้ ถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคชีนของท่านก็จะต้องฉีดหลายเข็มขึ้น

เมื่อรู้และเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ทุกคนคงทราบวิธีป้องกันและดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงตัวเจ้าของเองด้วยได้อย่างถูกต้อง นอกจากความรักที่มีให้กับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆแล้ว อย่าลืมพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้พวกเขาเหล่านั้นด้วย ด้วยความปราถนาดีจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว

Power By I9


  • 0

ผู้ใช้ประกันสังคมควรทราบเกี่ยวกับสิทธิทำฟันประกันสังคม

สำหรับคนที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้างร้านค้าต่างๆ แน่นอนว่าต้องถูกหักเงินทุกเดือนเพื่อจ่ายเข้าสู่ประกันสังคม บางคนไม่เคยรู้เลยว่าหักไปทำไม เราได้ประโยชน์อะไร วันนี้เราเลยจะมาเล้าให้ฟังถึงประโยชน์ของประโยชน์จากสิทธิส่วนหนึ่งจากประกันสังคม นั่นก็คือ สิทธิทำฟันประกันสังคม นั่นเองโดยรายละเอียดมัดังนี้

สิทธิทำฟันประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มเป็น 900 บาทต่อคนต่อปี และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยแรกเริ่มตามที่ประกาศเอาไว้ว่าเบิกได้ 900 บาทนั้น ไม่ใช่ว่าทำฟันทำไป 900 บาทจะสามารถเบิกได้ทั้ง 900 บาทเลย เพราะยังมีเงื่อนไขปลีกย่อยที่ระบุเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งอัตรานี้อ้างอิงอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ขูดหินปูนทั้งปาก เบิกได้ 400 บาท
2. อุดฟันด้วยวัสุด Amalgam
– 1 ด้านเบิกได้ 300 บาท
– 2 ด้านเบิกได้ 450 บาท
3. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
– 1 ด้าน (ฟันหน้า) เบิกได้ 350 บาท (ฟันหลัง) เบิกได้ 400 บาท
– 2 ด้าน (ฟันหน้า) เบิกได้ 400 บาท (ฟันหลัง) เบิกได้ 500 บาท
4. ถอนฟัน (ฟันแท้) เบิกได้ 250 บาท ถอนฟันที่ยาก เบิกได้ 450 บาท
5. ผ่าฟันคุด เบิกได้ 900 บาท

จะเห็นได้ว่า มีเพียงการฝ่าฟันคุดเท่านั้น ที่สามารถเบิกได้เต็ม 900 บาท หากเป็นกรณีอื่น จะมีอัตราการเบิกกำหนดเอาไว้ ซึ่งไม่สามารถเบิกได้เต็ม 900 บาท ทำให้มีการเรียกร้องจากหลายๆ ฝ่ายเกี่ยวกับบัญชีแนบท้ายที่ไม่จริงใจนี้ จึงได้มีการหารือเพื่อยกเลิกบัญชีแนบท้ายนี้ และให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกได้เต็ม 900 บาท/คน/ปี ในทุก ๆ กรณี

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี

2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
(ข) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
(ข) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
2. ใบรับรองแพทย์
3. ใบเสร็จรับเงิน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
5. เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)
6. กรณีขอรับเงินทางธนาคาร สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

และนี่คือสิทธิประกันสังคมที่คุณพึงได้ อย่าลืมใช้สิทธิประกันสังคมของคุณ หากคุณไปทำฟันเงินที่คุณต้องเสียให้กับประกันสังคมทุกๆ เดือน จะได้ไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สาระความรู้แบบนี้เราจะนำมาฝากกันเรื่อยๆ นะครับ


ผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงจิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง

รักษาการผู้อำนวยการ

044-228623 ถึง 6

พฤศจิกายน 2022
อา พฤ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930